Expertise

Wandelingen met kinderen door de buurt, observaties in speeltuinen en openbaar groen en brainstormsessies met kinderen binnen diverse projecten hebben mij in contact gebracht met de wijze waarop kinderen graag buiten spelen en hoe zij de openbare buitenruimte beleven.

Na mijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft ben ik gedurende vijf jaar werkzaam geweest als planontwerper bij een leverancier en ontwikkelaar van speeltoestellen, sportproducten en straatmeubilair. Binnen deze functie werkte ik nauw samen met klanten en andere betrokken organisaties, waaronder scholen, kinderdagverblijven en uitvoerende partijen voor montage- en grondwerkzaamheden aan inrichtingsplannen voor speel- en sportplekken. Sinds januari 2015 voer ik mijn werkzaamheden als ontwerper speelruimte uit als zelfstandig ondernemer.

Ik ben bekend met het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de Europese normen 1176 (veiligheid van speeltoestellen) en 1177 (bodemoppervlakken voor speelgelegenheden). Tevens heb ik de vakopleiding ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’ gevolgd en kennis van inspectiemethoden en inspectie- en meetmiddelen voor het inspecteren van speeltoestellen.

Binnen diverse gemeenten ben ik betrokken (geweest) bij uiteenlopende buurtparticipatietrajecten. Onder meer door middel van spel en gesprek weet ik de wensen vanuit de buurt ten aanzien van de buitenruimte inzichtelijk te maken en op creatieve wijze te vertalen naar concrete productvoorstellen en inrichtingsplannen. Hierbij worden belangrijke aspecten zoals onderhoud, veiligheid, kosten en het gewenste gebruik niet uit het oog verloren.