Sportief plein De Thermiek

Een speelruimte waarin leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen en diverse bewegings- en zintuiglijke ervaringen op kunnen doen is het uitgangspunt voor de vernieuwing van de buitenruimte van de Mytylschool De Thermiek in Leiden geweest.

De Mytylschool De Thermiek in Leiden heeft leerlingen die beperkt worden in hun fysieke mogelijkheden. Er zijn leerlingen die zich voortbewegen in een rolstoel, er zijn ook leerlingen die kunnen lopen al dan niet met hulpmiddelen. De Mytylschool De Thermiek ambieert een leerklimaat waarin hun leerlingen zich uitgedaagd voelen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op die manier ontdekken hun leerlingen steeds meer hun mogelijkheden, zowel fysiek als mentaal.

Voor de oudere kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar die behoefte hebben aan beweging is een actief plein ingericht met diverse sportieve onderdelen. Op het plein voor de kleutergroepen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar worden bewegingsactiviteiten gemengd met ervaringsactiviteiten. Een derde plein met een besloten karakter is ingericht voor leerlingen met meervoudige en complexere problematiek. Dit plein bestaat uit een combinatie van rustige bewegingsactiviteiten en belevingsactiviteiten en is meer gericht op de zintuiglijke behoeften tast, reuk, zicht en gehoor.

Opdrachtgever: Mytylschool De Thermiek