Van Markenplantsoen

Plannen voor de nieuwe speeltuin aan het Van Markenplantsoen zijn in samenspraak met omwonenden en de gemeente Diemen vertaald naar een speelstructuur bestaande uit verschillende bogen met diverse klim- en balanceerelementen. Samen met het gietrubberen landschap vormen de speelbogen een klim- en balanceer parcours dat in moeilijkheid langzaam oploopt. Het parcours verbindt de zandbak aan de westzijde van de speelplek met het sportgedeelte aan de oostkant van de speelplek.

Op een verhoging aan de noordzijde van de speelplek zijn 2 glijbanen opgenomen in het landschap. Aan de zandbakzijde kunnen jonge kinderen via een brede taludglijbaan een vriendelijk speellandschap betreden met toestellen die aansluiten bij deze doelgroep. Door lichte glooiingen in het landschap en kleuraccenten op de juiste plekken in het gietrubber, krijgen deze toestellen extra speelwaarde. In combinatie met de stapbollen, klimtouwen en de taludglijbaan, ontstaat een gesloten speelparcours voor de jongste kinderen binnen de speeltuin aan de zandbakzijde.

Aan de oostkant van de speelplek, richting het sportgedeelte zijn toestellen geplaatst voor oudere kinderen. De hoogteverschillen in het landschap kunnen meegenomen worden in het spel en kunnen ook gebruikt worden als zit- en hangplekken.

Opdrachtgever: Gemeente Diemen