Realistisch groen

Om  tot groenplannen te komen, passend bij de specifieke eigenschappen van een (speel)plek en haar (toekomstige) gebruikers werk ik nauw samen met Victor van Pieterson, een creatieve groenkenner. Naast zijn werkzaamheden als hovenier bij een hoveniersbedrijf schrijft Victor artikelen voor diverse vakbladen en geeft workshops waarin hij op een praktische en enthousiaste wijze zijn kennis over groen deelt met belangstellenden.

Victor en ik houden van realistisch groen; groen dat zich thuis voelt op de in te richten locatie en groen dat aansluit op de wensen en het gedrag van haar gebruikers en beheerders.

Op basis van specifieke planteigenschappen wordt een keuze gemaakt voor een plant die het beste past bij de ecologische randvoorwaarden en het gewenste gebruik van de in te richten ruimte, zodat we een groenbeleving kunnen garanderen die ook naar de toekomst toe stand houdt.

Binnen onze groenplannen maken we eerst een selectie op basis van bodem en standplaats. Vervolgens kijken we naar de functie die de beplanting zal gaan vervullen binnen het ontwerp. Is een boom bijvoorbeeld bedoeld om in te klimmen dan is het belangrijk dat de barst van de boom moet kunnen regenereren of voldoende kurk aanmaakt om weerstand te bieden aan slijtage die veroorzaakt wordt door het speelgedrag van kinderen. Uiteraard zal de boom ook sterk genoeg moeten zijn om het gewicht van de kinderen te kunnen dragen.

Tevens kijken wij kritisch naar de aanwezige financiële middelen en naar de aanwezige tijd, kennis en interesse bij betrokken partijen om het groen te onderhouden. Naast groenplannen bieden wij daarom ook onderhoudsplannen aan om diverse partijen te kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van optimale groene (speel)functies en in het behouden van deze groenfuncties op de lange termijn!